Doğa Koleji TIMSS Sınavını Eğitimin Bir Parçası Haline Getiriyor!

Ortaokul öğrencileri Doğa Koleji’nde dünya vatandaşı olarak yetiştiriliyor.

SOES Eğitim Modeli ile ortaokul öğrencileri Doğa Koleji’nde dünya vatandaşı olarak yetiştiriliyor. Akademik derslerin yanında, sanat / spor / kültürel faaliyetleri içerisinde barındıran model, dünyada kabul gören eğitim kalitesini artırmaya yönelik MUN, PISA, TIMSS gibi uygulamaları barındırıyor. SOES Eğitim Modeli felsefesine göre geliştirilen SOES dersleriyle bir taraftan temel müfredat dersleri destekleniyor diğer taraftan çeşitli eğitim uygulamalarıyla akademik içerik zenginleştiriliyor.
PISA uygulamasını eğitim felsefesinin bir parçası haline getiren Doğa Koleji, 1993 yılından beri Dünyada yaygın olarak uygulanan TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) sınavlarını uyguluyor.
Ülkelerin uluslararası platformda gelişmişlik göstergelerinden birisi eğitim düzeyidir. Özellikle TIMSS, PISA, PIRLS gibi uygulamalara katılan ülkelerin performansları dünya ölçeğinde yankı buluyor. Çünkü her ülke bu sınavlarda elde ettiği sıralamayla eğitim sisteminin kalitesini ortaya koymaya çalışıyor.
PISA uygulamasıyla Türk eğitim sistemine yön veren Doğa Koleji, şimdide TIMSS ile öğrencilerin global eğitim sistemlerine göre eğitim almalarını sağlıyor.
TIMSS (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması), merkezi Hollanda’da bulunan Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu IEA’nın [International Association for the Evaluation of Educational Achievement] dört yıllık aralıklarla düzenlediği bir tarama araştırmasıdır. 2011 yılında yapılan TIMSS sınavına 67 ülke katıldı. PISA uygulamasında olduğu gibi Türkiye bu sınavda da sınıfta kaldı.
TIMSS, ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston Koleji ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenir. İlk olarak 1993 - 1994 yıllarında Matematik ve Fen bilgisini ve becerisini ölçmek amacıyla yapıldı. Araştırmanın amacı, öğrencilerin matematik ve fen bilgisindeki başarılarını program, öğretim yöntemleri ve okul ile birlikte ülkeler bazında değerlendirmektir.
4 yılda bir uygulanan TIMSS ile öğrencilerin Matematik ve Fen derslerindeki bilimsel tutum ve becerileri ölçülür. Öğrencilerin Matematik ve fen branşından oluşan sorularla bilgi düzeyi, uygulama yetileri ve akıl yürütme yeterlilikleri değerlendirilir.